Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie ochroną danych na naszej stronie internetowej. Chcemy, aby użytkownicy naszej strony czuli się na niej komfortowo i bezpiecznie, a ochronę danych postrzegali jako wyznacznik naszej jakości i dbałości o Klienta.

Poniższe wskazówki dotyczące ochrony danych zawierają informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k. ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne. Dane osobowe to informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Spis treści

 1. Zestawienie
 2. Wyświetlanie naszej strony internetowej
 3. Formularz kontaktowy / kontakt mailowy 
 4. Konkursy
 5. Przetwarzanie danych do celów reklamowych
 6. Wysyłka newsletterów
 7. Witryny internetowe i optymalizacja stron internetowych
 8. Odbiorcy danych spoza UE
 9. Partnerzy biznesowi
 10. Prawa osoby, której dane dotyczą
 11. Osoba kontaktowa
 12. Nazwa i dane kontaktowe właściwego administratora ochrony danych odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

1. Zestawienie

Wraz z wyświetleniem strony internetowej spółki Lidl sp. z o.o. sp. k. następuje wymiana różnych informacji między Twoim urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Twojego urządzenia końcowego. 

2. Wyświetlanie naszej strony internetowej

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Twoim urządzeniu końcowym przeglądarka bez Twojego udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje w tzw. pliku dziennika:

w następujących celach:

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazywanie tych danych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Dane są przechowywane przez okres Twojej wizyty na stronie i następnie automatycznie usuwane. Po zamknięciu naszej strony internetowej dane geolokalizacyjne są usuwane.

Wykorzystywane przez nas dane dotyczące użytkowania to np. adresy IP, wyświetlenia stron internetowych oraz informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i zakresie odwiedzonych stron. Dane dotyczące urządzenia i przeglądarki to np. ustawienia języka i kraju, informacje związane z wyświetlaczem, głębią koloru oraz informacje o zainstalowanych przeglądarkach, wtyczkach, programach i ich wersjach.

3. Formularz kontaktowy / kontakt mailowy 

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Dane osobowe, które powierzasz nam przy wypełnianiu formularzy kontaktowych lub przez e-mail, traktujemy oczywiście poufnie. Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie zgodnie z określonym celem, aby opracowywać Twoje zapytania. Podstawę prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz i Twój wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu, jakim jest odpowiadanie na Twoje zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Twojego zadowolenia jako klienta lub użytkownika naszej strony internetowej. 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone. W wyjątkowych przypadkach dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmę podwykonawczą. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO.

Konieczne może być również przekazanie fragmentów Twojego zgłoszenia kontrahentom (np. dostawcom w przypadku ankiet dotyczących produktów) w celu opracowania Twojego zapytania. W takich przypadkach zapytanie zostanie najpierw zanonimizowane, aby żadna osoba trzecia nie mogła go powiązać z Tobą. Jeżeli w pojedynczych przypadkach będzie konieczne przekazanie Twoich danych osobowych, poinformujemy Ciebie o tym z wyprzedzeniem i poprosimy o wyrażenie na to zgody.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Ciebie w ramach zapytań (sugestie, pochwały lub krytyka) za pośrednictwem tej strony internetowej lub przez e-mail przechowywane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia.

4. Konkursy

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Masz  możliwość udziału w różnych konkursach na naszej stronie internetowej, poprzez newsletter. Jeżeli w dedykowanym dokumencie dot. ochrony danych osobowych nie postanowiono inaczej lub nie udzieliłeś nam dalszej wyraźnej zgody, dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w ramach uczestnictwa w konkursie są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu (np. wyłonienia zwycięzców, powiadomienia zwycięzców, wysyłki nagrody). Jako podstawa prawna przetwarzania danych w ramach konkursów służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO. W przypadku złożenia oświadczenia o zgodzie w ramach konkursu za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Jeżeli w ramach konkursu wyraziłeś zgodę, w dowolnym momencie masz możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na przyszłość. Szczegółowe informacje dotyczące tych przypadków można znaleźć w specjalnych zasadach ochrony danych opracowanych na potrzeby danego konkursu.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Przekazanie danych osobom trzecim następuje, tylko jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia konkursu (np. wysłania nagrody za pośrednictwem firmy logistycznej). Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców dane osobowe uczestników zostają usunięte.
W przypadku nagród rzeczowych dane zwycięzców są przechowywane przez okres ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi, aby w razie wad zapewnić naprawę lub wymianę.

5. Przetwarzanie danych do celów reklamowych

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku wyrażenia stosownej zgody na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies i innej podobnej technologii oraz uzyskiwanie dostępu do niej (więcej informacji na ten temat w naszych Informacjach dotyczących plików cookie) możemy rozpocząć przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym informacji o Twojej aktywności na stronie internetowej (m.in. jakie obszary strony odwiedzasz, z jakich linków korzystasz itd.) w celach reklamowych, w tym do działań remarketingowych. Dane te mogą służyć do tworzenia Twoich profili. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników w celu analizy Twojego zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Twoich indywidualnych preferencji i zainteresowań. Sposób wykorzystania profili zależy od tego, jakiej treści zgodę marketingową wyraziłeś. Jeżeli zgodziłeś się na wykorzystanie reklamowych plików cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów (których lista znajduje się tutaj w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam w naszych serwisach oraz serwisach podmiotów trzecich, profil zostanie wykorzystany do dopasowania treści reklamy do Twoich preferencji, jeżeli natomiast rozpocząłeś subskrypcję newslettera, to informacje handlowe przesyłane newsletterem będą odpowiednio dopasowane do Twoich zainteresowań.

Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO, w związku z wyrażeniem odpowiedniej zgody na konkretny kanał komunikacji (wyświetlanie reklamy na stronach internetowych, newsletter). Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych osób trzecich należy traktować jako oparte na podstawie Twojej zgody.

Prawo do wycofania zgody

W każdym momencie możesz wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas każdego z kanałów komunikacji w celach reklamowych. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. W dowolnym momencie masz także prawo do bezpłatnego sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych w wyżej wymienionych celach. Żeby wycofać zgodę lub wyrazić sprzeciw wystarczy wysłać e-mail lub pismo pocztą tradycyjną na adres podany w ostatnim punkcie polityki prywatności.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

W zakresie działań reklamowych obejmujących wyświetlanie treści dopasowanej do Twoich preferencji i zainteresowań odbiorcami danych mogą być nasi zaufani partnerzy, których lista znajduje się w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli wycofasz zgodę na poszczególne kanały komunikacji marketingowej lub sprzeciwią się przetwarzaniu danych w związku z podejmowaniem przez nas określonych działań reklamowych, Twoje dane nie będą przetwarzane w zakresie objętym zgodą lub sprzeciwem.

Jeżeli wyrazisz sprzeciw, powiązany z nim adres kontaktowy, o ile adres taki jest przetwarzany w konkretnym przypadku, zostanie zablokowany do dalszego przetwarzania danych w celach reklamowych. Zwracamy uwagę na to, że w wyjątkowych przypadkach również po wpłynięciu Twojego sprzeciwu może się jeszcze zdarzyć wysyłka materiałów reklamowych. Ma to miejsce ze względów technicznych związanych z wcześniejszym przygotowaniem materiałów reklamowych i nie oznacza zignorowania Twojego sprzeciwu. Dziękujemy za zrozumienie.

6. Wysyłka newsletterów

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrypcji newslettera. Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, wykorzystamy Twój adres e-mail do przesyłania (w miarę możliwości indywidualnych) informacji dotyczących produktów, promocji, konkursów i nowości z oferty a także do badania zadowolenia klientów. Zapisujemy i przetwarzamy te dane w celu wysyłki newslettera.

Aby zapobiec błędom przy podawaniu adresu e-mail wprowadzamy tzw. procedurę double opt-in: po wpisaniu adresu e-mail w polu subskrypcji newslettera przesyłamy Tobie link potwierdzający. Dopiero po kliknięciu w ten link Twój adres e-mail zostaje wpisany na listę mailingową.

Newslettery obejmują promocje (oferty, rabaty, konkursy itd.) oraz towary i usługi spółki Lidl sp. z o.o. sp.k.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera możemy rozpocząć przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach reklamowych, w tym poprzez profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników w celu analizy Twojego zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. W ten sposób tworzymy spersonalizowane profile użytkowników z przyporządkowaniem Twojej osoby i/lub adresu e-mail w celach wymienionych powyżej. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych lub przekazywanych treści do Twoich indywidualnych preferencji i zainteresowań.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na użytkownika w podobnie istotny sposób.

Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania danych jest Twoja zgoda, która jest wyrażana poprzez zapisanie do newslettera (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Zgoda jest też podstawą przetwarzania Twojego imienia, o ile na etapie zapisu do newslettera wyrazisz chęć jego przekazania. Przetwarzanie danych klientów do własnych celów reklamowych lub do celów reklamowych osób trzecich należy traktować jako oparte na Twojej zgodzie.

W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na otrzymywanie newslettera lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym poprzez tworzenie spersonalizowanych profili użytkownika. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem. Link do rezygnacji z newslettera można znaleźć tutaj lub na końcu każdego newslettera.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Jeżeli do realizacji wysyłki newslettera korzystamy z usług zewnętrznych podwykonawców, zobowiązujemy ich do przestrzegania artykułu 28 RODO. Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Jeżeli wycofasz zgodę na otrzymywanie newslettera Kuchni Lidla, Twoje dane zostaną usunięte z odpowiednich list mailingowych.

7. Witryny internetowe i optymalizacja stron internetowych

7.1 Pliki cookie – Informacje ogólne

Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych i cele przetwarzania danych/ podstawy prawne:

My, Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach przy ul. Poznańskiej 48, gmina Tarnowo Podgórne (62-080), jesteśmy administratorem dla czynności przetwarzania danych w kontekście wykorzystania plików cookie i innych podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie, itp.) gdy odwiedzasz nasze strony internetowe. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego rodzaju złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym używanym przez Ciebie urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy bezpośrednio informowani o Twojej tożsamości. 

Wykorzystanie plików cookie i innych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania służy nam i naszym Zaufanym Partnerom następującym celom, w zależności od kategorii pliku cookie lub innej techniki:

Informacje  o plikach cookie i innych stosowanych technikach, w tym o celach przetwarzania, okresie przechowywania i Zaufanych Partnerach  dostępne są tutaj.

W zależności od celu, stosowane przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów pliki cookie oraz podobne techniki do przetwarzania danych dotyczących użytkowania uwzględniają w szczególności przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych:

Pliki niezbędne:

Statystyki:

Reklamowe:

Podstawą prawną korzystania z plików cookie w celu ustawienia preferencji, w celach statystycznych i marketingowych (i podobnych technik) jest Twoja zgoda na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną korzystania z (technicznie) niezbędnych plików cookie (i podobnych technik) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co oznacza, że przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia naszych usług na podstawie uzasadnionego interesu administratora.

Odbiorcy/ Kategorie odbiorców:

W zakresie przetwarzania danych za pomocą plików cookie i podobnych technik do przetwarzania danych dotyczących użytkowania, korzystamy z wyspecjalizowanych usługodawców, szczególnie z sektora marketingu internetowego. Ci usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające, w każdym przypadku są starannie wybierani i objęci stosownymi zobowiązaniami umownymi zgodnie z art. 28 RODO. Wszystkie firmy wymienione jako dostawcy w naszej Polityce cookie działają dla nas jako podmioty przetwarzające, chyba że zostały wymienione w punkcie 11 niniejszej polityki jako współadministratorzy.

Okres przechowywania/ Kryteria określające okres przechowywania:

Informacje o okresie przechowywania plików cookie są dostępne w naszej Polityce cookie. Jeśli w kolumnie „wygaśnięcie” podano „trwały”, plik cookie jest przechowywany na stałe do momentu odwołania odpowiedniej zgody.

Stosujemy pliki cookie m.in. w celu statystycznej analizy korzystania z naszej strony internetowej, optymalizacji oferty oraz w celu wyświetlania spersonalizowanych informacji. Podczas ponownych odwiedzin na naszej stronie internetowej te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że byłeś już u nas. Po każdorazowo zdefiniowanym czasie pliki te są automatycznie usuwane. Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz  jednak tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie albo aby na ekranie pojawiała się informacja, zanim zostanie zapisany nowy plik cookie. Całkowite wyłączenie plików cookie może jednak skutkować tym, że nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Listę stosowanych plików cookie oraz dalsze informacje (np. na temat czasu ich przechowywania), a także szczegółowe informacje o zasadach i sposobie wycofania zgody znajdziesz w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

7.2 Google Analytics

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu dostosowania zawartości naszych stron internetowych do preferencji użytkowników i ich ciągłej optymalizacji, na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera a) RODO korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”), (tj. cookies dot. statystyki oraz reklamowe). W tym kontekście tworzone są spseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane pliki cookie. Plik cookie generuje przy tym następujące informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej:

Informacje te są używane do analizy korzystania z naszych stron internetowych, sporządzania raportów o aktywności na tych stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i Internetu w celu przeprowadzenia badań rynkowych i dostosowania zawartości tych stron internetowych do preferencji użytkowników. Adresy IP są anonimizowane, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

Możesz zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; jednakże wskazujemy, że w takim wypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w całym zakresie. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez firmę Google danych zbieranych za pomocą plików cookie oraz dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony (w tym adresu IP) poprzez pobranie i instalację tego dodatku do przeglądarek. Zamiast dodatku do przeglądarek, w szczególności przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Po kliknięciu w przeglądarce zostaje zapisany plik opt-out-cookie, który zapobiega zbieraniu Twoich danych podczas odwiedzin na tej stronie. Plik opt-out-cookie działa tylko na w tej przeglądarce, tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej i zostaje zapisany na Twoim urządzeniu. Jeżeli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, plik opt-out-cookie trzeba zainstalować ponownie. Więcej informacji na temat ochrony danych w odniesieniu do Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google Analytics.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Informacje wygenerowane w plikach cookie są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W żadnym wypadku Twój adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Twoją osobą nie jest już możliwe. Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics maksymalnie po 50 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

7.3 Targetowanie behawioralne i optymalizacja witryny internetowej

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody nasze serwisy wykorzystują w celach reklamowych pliki cookies oraz inną podobną technologię. Korzystając z plików cookie na naszej witrynie internetowej my i nasi zaufani partnerzy gromadzimy i analizujemy informacje służące optymalizacji naszych stron internetowych i wyświetlanych na nich reklam (tj. cookies reklamowe). Ma to w szczególności zagwarantować, że na podstawie dotychczasowych wyborów na Twoich urządzeniach końcowych będą wyświetlane wyłącznie reklamy dostosowane do Twoich rzeczywistych lub potencjalnych zainteresowań. Dane przetwarzane w tym celu zawierają na przykład informacje o tym, które nasze produkty wzbudziły Twoje zainteresowanie.

Jako podstawa prawna tego przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO w związku z wyrażoną zgodą na przechowywanie i dostęp do plików cookies innej podobnej technologii na Twoim urządzeniu końcowym. Optymalizacja naszych stron internetowych w celu zapewnienia przyjemniejszych zakupów i unikania wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Twoje zainteresowania, leży zarówno w Twoim, jak i w naszym interesie. Gromadzenie i analiza danych następuje wyłącznie w formie spseudonimizowanej i nie umożliwia nam identyfikacji Twojej tożsamości. W szczególności informacje te nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Na podstawie wyrażonej zgody ww. dane mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom. Zaufani partnerzy to firmy z obszaru e-commerce i reklamodawcy oraz działające w ich imieniu domy mediowe i podobne organizacje, z którymi współpracujemy. Więcej informacji na temat zaufanych partnerów oraz plików cookie stosowanych przez nich można znaleźć w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Stosowane tutaj pliki cookie i zawarte w nich informacje są zapisywane zgodnie z Informacjami dotyczącymi plików cookie i usuwane w momencie wycofania zgody.

7.4 Retargeting

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

Korzystamy również z technologii retargetingu oferowanych przez różnych dostawców (zaufanych partnerów). Umożliwia to nam dostosowanie naszej oferty internetowej do Twoich preferencji. W tym celu my i nasi zaufani partnerzy stosujemy pliki cookie (tj. cookies reklamowe), za pomocą których w spseudonimizowanej formie gromadzimy dane dotyczące zainteresowań. Zbieramy przy tym informacje o Twoich zwyczajach w sieci, które służą do celów marketingowych, zapisujemy je w plikach cookie na Twoim komputerze i analizujemy na podstawie algorytmu. Następnie na stronach naszych partnerów wyświetlają się indywidualne polecenia produktów w formie ciekawych dla Ciebie, spersonalizowanych banerów reklamowych. W żadnym przypadku danych tych nie można użyć do identyfikacji użytkowników tej witryny internetowej. W szczególności informacje te nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko czy adres do kontaktu.

Jako podstawa prawna tego przetwarzania danych służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO w związku z wyrażoną zgodą na przechowywanie i dostęp do plików cookies innej podobnej technologii na Twoim urządzeniu końcowym. Stosowanie targetingu ma zagwarantować, że na Twoich urządzeniach końcowych będą wyświetlane wyłącznie reklamy dostosowane do Twoich preferencji. Unikanie wyświetlania reklam, które nie wzbudzą Twojego zainteresowania, leży zarówno w Twoim, jak i w naszym interesie.

Jeżeli jednak nie życzysz sobie wyświetlania banerów reklamowych Lidl, możesz się w następujący sposób sprzeciwić temu gromadzeniu i zapisywaniu danych ze skutkiem na przyszłość:

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych:

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z technologii retargetingu oferowanych przez różnych dostawców (zaufanych partnerów), którzy przetwarzają wymienione wyżej dane w ramach retargetingu. Więcej informacji na temat zaufanych partnerów oraz plików cookie stosowanych przez nich można znaleźć w naszych Informacjach dotyczących plików cookie.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu:

Pliki cookie stosowane do celów retargetingu i zawarte w nich informacje są zapisywane na okres podany w Informacjach dotyczących plików cookie i następnie automatycznie usuwane.

7.5 Google Campaign Manager, Display & Video 360, Studio

Cel przetwarzania/podstawa prawna:

Niniejsza strona używa narzędzi marketingu internetowego Campaign Manager, Display & Video 360 i Studio, usługi oferowanej przez Google, będącej częścią platformy reklamowej Google Marketing Platform. Campaign Manager używa plików cookie (“ciasteczek”) dla celów reklamy ukierunkowanej (tj. cookies reklamowe), opierając się na tym, co ma znaczenie dla użytkownika, optymalizuje kampanie reklamowe oraz pozwala unikać wyświetlania reklam, które użytkownik już widział. Dzięki używaniu identyfikatorów plików cookie (“ciasteczek”), urządzenie końcowe może zostać rozpoznane na innych stronach www i wyświetlą się na nim ukierunkowane reklamy w oparciu o poprzednią działalność użytkownika. Ciasteczka przechowują w szczególności następujące dane: data i godzina wejścia na naszą stronę, używany język, typ przeglądarki oraz system operacyjny. Ciasteczka systemu Campaign Manager mogą również zapisywać informacje na temat tego, czy wykonujesz pewne działania na naszej stronie oraz odnośnie treści, z którymi wchodzisz w interakcję, co pozwala im następnie wyświetlać Tobie spersonalizowane reklamy (włączywszy także zasoby spoza naszej domeny). Ponadto, Campaign Manager może używać identyfikatorów ciasteczek aby zbierać informacje na temat tzw. konwersji, gdy użytkownicy aktywnie reagują na reklamy. Ma to miejsce na przykład, gdy użytkownik widzi reklamę Campaign Manager i później używa tej samej przeglądarki w celu wejścia na stronę reklamodawcy i dokonania na niej jakiegoś zakupu.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi artykuł 6 pkt 1 lit a) RODO. Zarówno w naszym, jak i Twoim interesie jest prezentowanie reklam, które są zgodne z Twoimi zainteresowaniem.

Odbiorcy / kategorie odbiorców:

W oparciu o stosowane narzędzia marketingowe, Twoja przeglądarka automatycznie ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerem Google - także na terenie Stanów Zjednoczonych. Integracja z (systemem) Campaign Manager oznacza, że Google otrzymuje powiadomienie, gdy wchodzisz na naszą stronę lub klikają na jedną z naszych reklam. W celu uzyskania więcej informacji na temat platformy Google Marketing Platform, odsyłamy Ciebie do strony: https://marketingplatform.google.com/about/ , a informacje odnośnie ogólnej ochrony danych w Google znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy. Ewentualnie możesz odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem: http://www.networkadvertising.org. 

Opcja rezygnacji:

Istnieje klika sposobów rezygnacji ze stosowania Campaign Manager oraz DV360:

 1. po odpowiednim ustawieniu swojej przeglądarki, w szczególności poprzez blokadę ciasteczek od podmiotów zewnętrznych, nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od podmiotów trzecich;
 2. poprzez zablokowanie ciasteczek śledzących konwersję, co możesz zrobić ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała ciasteczka z domeny www.googleadservices.com; ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka;
 3. przez zablokowanie reklam dostosowanych do zainteresowań od dostawców należących do samoregulującego się programu "About Ads" poprzez link http://www.aboutads.info/choices; ustawienie takie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje ciasteczka;
 4. poprzez permanentne zablokowanie wtyczki w swojej przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome, co można wykonać pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin.
 5. możesz przeglądać, usuwać lub dodawać kategorie Google, których technologia ta może używać w celu wyświetlania Tobie  reklam dopasowanych do zainteresowań przy użyciu Google Ads Preferences Manager

Ponadto, korzystając z linku (https://adssettings.google.com/authenticated) możesz pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki w celu wyłączenia ciasteczek zbierających dane o preferencjach reklamowych, aby zapobiec zbieraniu przez Google danych o Twoim przeglądaniu stron internetowych, które są generowane przez ciasteczka.

7.6 Behawioralna reklama internetowa

Aby zagwarantować, że będziemy wyświetlać dla Ciebie tylko takie reklamy, które wzbudzają Twoje zainteresowanie, na naszej witrynie internetowej za pomocą plików cookie analizujemy Twoje zwyczaje użytkownika w spseudonimizowanej formie (tj. cookies reklamowe). W ten sposób możemy rozpoznać Twoje preferencje w odniesieniu do naszych produktów i usług.

Aby zapobiec analizie Twoich zwyczajów i preferencji, możesz w każdym momencie wycofać zgodę na wykorzystanie plików cookies za pośrednictwem ustawień Twojej przeglądarki, zgodnie z instrukcjami wskazanymi w Informacjach dotyczących plików cookie.

Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz również na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory oraz pod linkiem www.edaa.eu/european-principles/.

8. Odbiorcy danych spoza UE

Poza wskazanymi w polityce prywatności przypadkami nie przekazujemy Twoich danych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Rodzaje przetwarzania danych opisane w punkcie 7 skutkują przekazaniem danych na serwery pracujących na nasze zlecenie dostawców technologii monitorowania lub targetingu. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w opisach dotyczących konkretnych odbiorców danych). Przekazywanie danych odbywa się na podstawie tzw. standardowych klauzuli umownych Komisji UE.

9. Partnerzy biznesowi

Poniższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dla Ciebie istotne, jeżeli nawiążesz z nami kontakt, podejmiesz z nami negocjacje umowy i/albo jesteś już z nami związany umową i w związku z tym odbywa się przetwarzanie Twoich danych jako osoby fizycznej.

Podstawę prawną stanowi w szczególności unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

To, jakie poszczególne dane są przetwarzane, zależy od zakresu usług stanowiących przedmiot umowy. W związku z tym nie wszystkie fragmenty tych informacji będą dla Ciebie istotne.

Przeważnie pobieramy dane bezpośrednio od Ciebie.

Konieczne może być jednak również przetwarzanie danych osobowych, które otrzymujemy od innych firm, urzędów lub pozostałych osób trzecich, np. wywiadowni gospodarczych, urzędów skarbowych itd. Mogą to być również dane osobowe, które otrzymujemy za pośrednictwem stworzonych przez nas kanałów zgłaszania naruszeń lub w ramach audytów Compliance.

Istotne dane osobowe to np.: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, data i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo), dane identyfikacyjne (np. wyciągi z KRS, dane z dokumentów tożsamości, wzór podpisu), dane wynikające z naszego stosunku handlowego (np. dane dotyczące płatności, dane związane ze zleceniami), dane z zakresu struktury organizacyjnej firmy, zdjęcia i nagrania wideo (np. związane z dostawami towarów) oraz inne dane zestawiane z wymienionymi kategoriami.

Masz zawsze swobodny wybór sposobu komunikacji z nami (komunikacja pocztą elektroniczną albo tradycyjną). Ze względów technicznych jest możliwe, że komunikacja mailowa odbywa się w formie niezaszyfrowanej.

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne:

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Cele przetwarzania danych wynikają z realizacji działań przedumownych poprzedzających uregulowany umową stosunek handlowy oraz ze spełnienia obowiązków z tytułu zawartej umowy.

W celu spełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Poszczególne cele przetwarzania danych wynikają z wymogów prawa. Do wymogów prawa należy np. spełnienie obowiązków archiwizacji i identyfikacji, np. w ramach wytycznych dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, przepisów podatkowych oraz przetwarzania danych w ramach wezwań urzędowych.

W celu zaspokojenia uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Konieczne może być przetwarzanie powierzonych przez Ciebie danych osobowych w zakresie przekraczającym właściwe wypełnienie umowy. Uzasadniony interes zawiera się tutaj w szczególności w wyborze odpowiednich partnerów handlowych, wysuwaniu roszczeń prawnych, obronie przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, kontrolach wstępu na teren Lidl i dostępu (np. w przypadku systemów IT), wyjaśnianiu potencjalnych naruszeń zasad Compliance, zapobieganiu czynom karalnym i regulacji szkód wynikających ze stosunku handlowego.

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych: W obrębie naszej firmy dostęp do powierzonych przez Ciebie danych otrzymują działy, którym są one potrzebne do wypełnienia obowiązków umownych lub prawnych albo do zaspokojenia uzasadnionych interesów. W ramach stosunków umownych udzielamy zleceń również podwykonawcom lub usługodawcom, którzy mogą otrzymać dostęp do Twoich danych osobowych. Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych gwarantują tutaj zawarte umowy. W celu wypełnienia obowiązków umownych dane mogą być również przekazywane spółkom należącym do Grupy Schwarz.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia powyższych celów. W poszczególnych przypadkach, w zależności od przedmiotu umowy obowiązują ustawowe okresy archiwizacji wynikające przepisów prawa.

Obowiązek podania danych osobowych: W ramach naszego stosunku handlowego konieczne jest udostępnienie danych, które są wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku handlowego oraz do spełnienia związanych z tym obowiązków, a także dane, do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani ustawowo albo uprawnieni na podstawie uzasadnionego interesu. Bez tych danych nawiązanie stosunku handlowego z Tobą nie jest zwykle możliwe.

Przekazywanie do krajów trzecich:

Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych UE) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest właściwa spółka Lidl, z którą nawiązują lub realizujesz stosunki handlowe.

Masz więcej pytań?

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych. Kontakt do Inspektora ochrony danych znajdziesz na końcu naszej polityki prywatności.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

10.1 Zestawienie

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Tobie jeszcze następujące prawa:

10.2 Prawo do uzyskania informacji zgodnie z artykułem 15 RODO

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 RODO masz prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z Twoją osobą. Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak:

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z artykułem 46 RODO związanych z przekazywaniem danych.

10.3 Prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO

Masz prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Twoich nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

10.4 Prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO

Masz prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Twoich danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Twoje dane o tym, że również od nich żądasz usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych

10.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych zgodnie z artykułem 18 RODO

Masz prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków:

10.6 Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO

Masz prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych masz możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

10.7 Prawo do sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO

Pod warunkami zawartymi w artykule 21 ustęp 1 RODO możesz się sprzeciwić przetwarzaniu danych z powodów, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji.

Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach reklamowych (porównaj powyżej w szczególności punkt 5 i 7.6), zgodnie z RODO do wykonania takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani, tylko jeżeli poinformujesz nas o nadrzędnych powodach, np. możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia.

11. Osoba kontaktowa 

11.1 Osoba kontaktowa w przypadku pytań lub wykonania Twoich praw do ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych (prawo do ochrony danych) możesz się zwrócić do naszego Biura Obsługi Klienta:

https://kuchnialidla.pl/rezygnacja-z-newslettera

11.2 Osoba kontaktowa w przypadku pytań dotyczących ochrony danych

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

11.3 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest od 25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Nazwa i dane kontaktowe właściwego administratora ochrony danych odpowiedzialnego za przetwarzanie oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k., ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne („Administrator”) i w odniesieniu do strony internetowej www.kuchnialidla.pl. Z inspektorem ochrony danych  można się skontaktować przesyłając list na podany powyżej adres, do rąk inspektora ochrony danych lub e-mail na adres [email protected].

 

Stan na: 22.02.2021

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowościami
Kuchni Lidla!